Skupinka začíná v 10.30 hodin umělecko-řemeslnou činností a hraním.

Na stolech je kreslení, pucle, hraní s modelínou, které je velmi oblíbené u malých dětí. K dispozici je také místo, kde jsou plyšové hračky pro děti a prostor pro rodiče na povídaní.

Skupinku končíme kolečkem, kdy jeden z rodičů přečte česky nebo slovensky krátký příběh nebo pohádku, pote je čas na zpívání českých a slovenských dětských písniček nebo říkadel. Můžeme také udělat rychlý Ice Breaker, během této doby, např. představení každého člena rodiny.

Během zpěvu používáme hudební nástroje, prosíme rodiče aby dohlížet na své dítě (děti), abychom velkým hlukem nerušili knihovnu!

V průběhu roku jsme také oslavili české a slovenské národní zvyky, včetně Mikuláše, Vánoc a Velikonoc.