Všechny aktivity vedené Československou skupinou jsou zdarma a řídí jej dobrovolníci, nicméně na konci každého pololetí máme náklady za poskytnutý materiály na umělecko-řemeslnou činnost, organizovaní oslav, fotokopírovaní, administrace atd.

Doporučujeme tedy sponzorský dar ve výši 10 EUR  od každé rodiny dvakrát ročně na pomoc pokrytí těchto nákladů.

Učetní kniha, kterou vedeme, obsahuje seznam všech výdajů a všech sponzorských darů, které zde budou brzy zveřejněny online.

Pokud nás chcete sponzorovat, můžete použít PayPal Donation tlačítko vpravo.
PayPal